Teknisk förvaltning

Vill du känna extra trygghet eller saknar du kompetens inom vissa områden? Vi har bred kunskap och kan hjälpa dig med flera tjänster inom teknisk förvaltning!

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning omfattar allt fastighetsägaren behöver för att hålla fastigheten i så gott skick som möjligt – från regelbundna besiktningar till förslag och genomförande av åtgärder, upphandlingar, kontroller och dokumentation.

De förvaltningstjänster som vi inom C5-gruppen erbjuder är bland annat:

  • Hantering av tekniska dokument
  • Energideklarationer
  • Styrelsesupport
  • Upphandlingar och upprättande av kontrakt
  • Slut- och garantibesiktningar
  • Bygglovsärenden

Några av våra projekt