Underhållsplan

Att ta fram en välgrundad underhållsplan innebär ofta mer arbete än vad man kan föreställa sig. Genom att anlita oss säkerställer du att den håller hela vägen!

Underhållsplan

Underhållsplanen är föreningens och styrelsens viktigaste styrdokument. Vi hjälper bostadsrättsföreningar att ta fram en heltäckande, långsiktig plan som lägger grunden för all ekonomisk planering och långsiktig vård av att hus och markanläggningar. Du kan känna dig trygg i att allt som ska kommit med i planen och att den håller i flera år framåt!

Några av våra projekt